curriculum vitae   |   fotografia   |   muzyka   |   literatura   |   grafika   |   teatr i film   |   inne
_____________________________________________________________________________________

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wykłady dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą, przeprowadzane w ramach projektu „ABC Przedsiębiorczości”, realizowanego przez Zamek Cieszyn oraz cieszyński Klub Przedsiębiorcy

od 2013 roku

_____________________________________________________________________________________

BRĄZOWA ODZNAKA TANECZNA POLSKIEGO ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIA TANECZNEGO

czerwiec 2011

_____________________________________________________________________________________

„WIECZORY Z PATEFONEM”
Spotkania kabaretowe organizowane wraz z Grupą Animacyjną „Patefon” w każdą trzecią środę miesiąca

2002 – 2004
Cieszyn, Gospoda „Pod Dobrą Datą”

_____________________________________________________________________________________

curriculum vitae   |   fotografia   |   muzyka   |   literatura   |   grafika   |   teatr i film   |   inne